Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thứ năm, 23/03/2023, 16:08:02 (GMT+7)

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trong quá trình hoạt động, vì một số lí do mà doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh. Do địa chỉ là một nội dung có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bởi vậy khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp và một số lưu ý khi thực hiện hoạt động này.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây được gọi là Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Căn cứ theo điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi nhận trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Địa chỉ kinh doanh hay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải xác định cụ thể gồm số nhà, tên đường, phường (xã), quận (huyện), thành phố trực thuộc trung ương với điều kiện là số nhà đặt trụ sở không có tranh chấp về chủ quyền.

Khi nào phải thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp sẽ được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy khi thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần đăng kí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Khi đó, hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bạn đang muốn thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp nhưng không biết thủ tục thực hiện? Hay không biết soạn thảo đơn thông báo thay đổi địa chỉ như thế nào? Hãy GỌI NGAY tới hotline 0908 308 123 để được Luật sư TƯ VẤN MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp NHANH – TRỌN GÓI – GIÁ RẺ.

Mẫu đơn thông báo thay đổi địa chỉ  kinh doanh của doanh nghiệp mới nhất

Phụ lục II-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

Số: ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

......, ngày...... tháng...... năm......

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.........

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):........................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):............... Ngày cấp.../.../...... Nơi cấp:......................................................

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):........................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):............... Ngày cấp.../.../...... Nơi cấp:.........

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh: Có                     Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:..................................

Xã/Phường/Thị trấn:...................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..................................................

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại:................................................. Fax (nếu có):...........................

Email (nếu có):........................................... Website (nếu có):....................

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

Khu công nghiệp

 

 

 

Khu chế xuất

 

 

 

Khu kinh tế

 

 

 

Khu công nghệ cao

 

 

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp nộp ở đâu?

Trường hợp đăng ký trực tiếp: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

Trường hợp đăng ký trực tuyến: Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Một số lưu ý khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

- Chốt thuế : Với những công ty thay đổi địa chỉ khác quận và khác tỉnh sẽ phải nộp thông báo tới cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để tiến hành thủ tục “chốt” thuế quận/huyện/tỉnh cũ và xin công văn xin chuyển sang quận/huyện/tỉnh/thành phố mới. Các công ty tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện sẽ không cần phải tiến hành thủ tục này.

Thời gian thực hiện thủ tục này thông thường kéo dài từ 5-10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký.

- Thời gian thông báo thay đổi : Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trụ sở chính, thuộc nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.